2010. június 30., szerda

Progresszív szemlélet vagy a marketingfogás?

A nemek közötti egyenlőség a munkahelyeken

Az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága a közelmúltban kiadott egy összefoglaló jelentést, amelyben összegyűjtötték, hogy az európai vállalatok milyen lépéseket tettek a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítására érdekében.

Munkám során általában a kormányokat és az uniós intézményeket igyekszem felhívni arra, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet az esélyegyenlőséget garantáló jogszabályok elfogadására. Mai bejegyzésemben viszont azt szerettem bemutatni, hogy milyen lépéseket lehet tenni mikro-szinten azért, hogy garantáljuk a nők és férfiak egyenlőségét a munkahelyen.

A főbb kezdeményezéseket között különféle stratégiákat találhatunk.

Az első a cég arculatának fejlesztésére összpontosít. Ezen kezdeményezések keretei között általában oklevelekkel és díjakkal ismerik el az esélyegyenlőség érdekében tett erőfeszítéseket. Elterjedt megoldás az is, hogy rangsorokban értékelik a vállalkozások esélyegyenlőségi politikáját - akár általánosan, rendszeres időközönként, akár valamilyen pályázat keretében. Ez nem pusztán marketing stratégia, hanem egyúttal jobb teljesítményre ösztönzi a munkavállalatokat is.

Mások a termelékenység és a kommunikáció javítása érdekében sokkal mélyrehatóbb változtatásoktól sem riadnak vissza. Ezek az újítások a lehető legkülönfélébb formákban jelentkezhetnek: a felvételnél (több női munkavállaló felvétele azokra a területekre, ahol a férfiak felül vannak reprezentálva), a képzésnél (a sokszínűség és a befogadás előmozdítása érdekében), valamint olyan intézkedéseknél, amelyek a rugalmasságot, vagy munka és a magánélet összeegyeztetését segítik elő (férfi és női alkalmazottak számára egyaránt), illetve a vállalaton belüli női hálózatok kialakításánál, vagy a vállalati kommunikációnál.

Habár természetesen maximálisan támogatom ezeket a kezdeményezéseket, szeretnél hangsúlyozni, hogy a kutatások szerint a vállalatok - különös tekintettel a multinacionális cégek - az ország jogi és kulturális környezetéhez alkalmazkodva alakítják ki működésüket. Jelentős különbségek vannak tehát az országok között a nemek közötti egyenlőség stratégiák végrehajtásában. Ez az oka annak, hogy a vállalati kezdeményezések támogatása mellett mindig hangsúlyozom alapelvemet, a gondolkodásmódbeli változások szükségességét is. Ennek érdekében továbbra is a kedvező jogszabályi környezet megalkotására kell bírnunk az országok és az uniós intézmények vezetőit, a vállalatokat pedig ösztönöznünk kell a fentiekhez hasonló kezdeményezések elindítására. Csak így válhat valósággá a progresszív társadalom!

A tanulmány teljes szövege itt érhető el.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése