2012. március 22., csütörtök

Európa reneszánsza I.

Közös progresszív jövőkép

Néhány évvel ezelőtt még nagyon szokatlan lett volna, ha a demokrácia európai helyzetéről rendezünk kerekasztal-beszélgetést, hiszen - különösen a berlini fal és a vasfüggöny leomlása után - valamennyien hajlamosak az Európai Unió keretei között vagyunk magától értetődőnek venni azt, hogy demokratikus országokban élhetünk.

Sajnos kontinensünknek ma többféle kihívással is szembe kell néznie: a gazdasági, pénzügyi és társadalmi kihívások mellett úgy gondolom, demokratikus krízis is sújtja Európát. Ennek a demokratikus krízisnek két arca van: egyrészt a nacionalizmus, a populizmus és a szélsőségek térnyerése, amelyek egyre komolyabb fenyegetést jelentenek egyes tagállamokban a demokráciára és a joguralomra. A demokratikus válság másik arca az európai intézményekben jelentkezik és a polgárok és az uniós intézmények közötti távolságban nyilvánul meg. E kettő szorosan összekapcsolódik, hiszen a szélsőséges és populista politikai mozgalmak gyakran próbálnak előnyt kovácsolni a polgároknak Európával szemben táplált bizalmatlanságából. Ezért ahhoz, hogy sikerrel vehessük fel a harcot a demokrácia és Európa-ellenes erőkkel szemben, fel kell tennünk magunknak azt a kérdést is, hogyan képzeljük el a jövő Európáját. Egy olyan új, a közös értékeinken alapuló modellre van mindenekelőtt szükségünk, amely segít Európát közelebb hozni a polgáraihoz, és segít szembenézni a globalizáció, az éghajlatváltozás, az energiabiztonság és a demográfiai helyzet által támasztott kihívásokhoz.

Új erőre kapott a nacionalizmus és a populizmus

A nacionalizmus, a populizmus és a szélsőségek feltámadása, amelynek a jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzet kedvező táptalajt kínál, egyike az Európát érő legnagyobb kihívásoknak. Ez - sajnos - még nem lenne példátlan Európa történetében, gondoljunk csak Jörg Haiderre, Pim Fortuynra vagy Jean-Marie Le Penre. Mindenképpen újdonság azonban a szélsőséges mozgalmak száma és kiterjedtsége földrajzi értelemben és a szimpatizánsaik száma alapján egyaránt. Ki gondolta volna például, hogy a szélsőséges pártok Észak-Európában is ilyen sikeresek lehetnek? Ráadásul ez a tendencia nem csak a szélsőjobboldali pártokra igaz már: egyre gyakrabban élnek a hagyományos jobboldali konzervatív pártok nacionalista fordulatokkal és populista eszközökkel. A legsúlyosabb problémát az jelenti, hogy ezek közül a pártok közül sok ma is kormányon van, és a populizmus nemcsak a beszédeikben jelenik meg, hanem felhasználják kormányzati pozícióikat a nemzeti politikai rendszereik, intézményeik átalakításában is, veszélybe sodorva a demokráciát, a joguralom elvét és alapvető értékeinket.

Mindez nemcsak az adott ország állampolgárai számára jelent fenyegetést, hanem Európa egészére, hiszen egyfajta dominó-effektust elindítva száguldhat végig a jelenség a legsérülékenyebb európai országokon. Ezért kucsfontosságú és sürgető, hogy megvédjük közös európai értékeinket, és szembeszálljunk minden anti-demokratikus cselekedettel az Európai Unió egészében.

Az Európai Progresszív Tanulmányok Alapítványa “Európa reneszánsza” című rendezvényen elhangzott előadásom szerkesztett változata. A második rész itt olvasható.

2012. március 14., szerda

Az Európai Szocialisták Pártja csatlakozott a PS Belge és a Sp.A kezdeményezéséhez Brüsszelben, hogy elmondhassa, a fiatal nőknek "hídra van szükségük a foglalkoztatáshoz"


Az Európai Szocialisták Pártja ma csatlakozott az PS Belge és a Sp.A belga pártokhoz, hogy felhívja a figyelmet a nagy munkanélküliségi krízisre, amivel fiatal nők millióinak kell szembenéznie Európában. Az akció, amelyre Brüsszelben került sor a Nemzetközi Nőnapon, a "Nők a hídon" elnevezésű európai és belga nőszervezetek által szervezett kampány része. Az eseményre a brüsszeli csatornán került sor.

Az ESZP Nőszervezetének elnöke, Gurmai Zita kijelentette, hogy a nők is számítanak a munkaerő-piacon, főleg a válság idején, amely őket érintette leginkább. Emellett hangsúlyozta, hogy a fiatal munkanélküliség 5,6 millió fiatalt érint." Meg kell említeni azt a tényt, hogy nagy hatással van a társadalomra a fiatal nők elbocsátása, és hogy a túlélésre minimális pénzügyi támogatást kapnak.

Az ESZP Nőszervezet ezzel az üzenettel a "Az én jövőm a te jövőd" kampányát akarja támogatni. Ez egy felhívás az Európai Ifjúsági Garanciára. Ez a garancia akkor aktivizálódna, ha egy fiatal (25 év alatti) minimum 4 hónapig munkanélküli.

Az ESZP Főtitkára, Philip Cordery azt hangsúlyozta ki, hogy az ESZP megérti, hogy a konzervatív kormányok megszorító intézkedései milyen negatívan érintik a nők munkába állási lehetőségeit. Az ESZP Ifjúsági Garancia kampánya és a fiatal nők foglalkoztatási arányának növelése a 2012-es év központi témája.

Az ESZP Nőszervezete a nők szemszögéből közelíti meg a kérdést. Szerintük a nők is számítanak és ezért meg kell oldani a hosszú távú nemi egyenlőtlenségekhez vezető okokat: az oktatási szegregációt, nők bevonását az új munkalehetőségekbe, mint pl. a zöld munkába, a zöld gazdaságba, és a kedvezőbb privát élet és munka arányát előmozdítani, mint pl. a szülési szabadságot.

Nők a hídon kampányt képviselik: Gurmai Zita, ESZP Nőszervezet elnöke, Olga Zrihen, ESZP Nőszervezet alelnöke és a PS Begle alelnöke, és Vicky Corbeels, a Zij-kant Sp.A alelnöke.

A nők is számítanak!


Az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezete a fiatalok közötti munkanélküliséget nők és férfiak közötti egyenlőség oldaláról közelíti meg 

A Nemzetközi Nőnap előtt, az ESZP Nőszervezete az egyenlőtlen munkaerő-piaci hozzáférés okaira fordította figyelmét. Hangsúlyozták, hogy konkrét intézkedések bevezetésére van szükség, annak érdekében, hogy meg tudjanak küzdeni ezzel a problémával.

Március 5.-én Gurmai Zita az ESZP Nőszervezetének elnöke, baloldali fiataloknak mondott beszédet az ECOSY (Fiatal Európai Szocialisták) téli egyetemén, amelyben ismertette az ESZP kampányát " A Te jövőd, az én jövöm: A nők is számítanak!" szlogennel.

A kampány az Európai Ifjúsági Garancia alkalmazására szólít fel, amely megoldást jelenthet a munkanélküli fiatalok számára. Emellett Gurmai Zita kiemelte, hogy a nőket súlyosabban érinti a fiatalok közötti munkanélküliség, és ennek hosszú távú hatásait említette.

Gurmai Zita elmondása szerint az ESZP Nőszervezete teljes mértékben támogatja az ESZP idei kampányát, hogy a fiatalok munkanélkülisége megoldódjon. A valóság, amely nemcsak 1-2 fiatalt érint Európa néhány országában. "Az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezete elnökeként ki szeretném emelni, hogy a munkanélküliség a nemek között eltérően jelentkezik a fiatalok körében.  Eközben a számadatok nem nyújtanak elég felvilágosítást számunkra a fiatal nők közötti munkanélküliség speciális okairól és a hosszú távú hatásairól, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Nekünk kell megneveznünk a speciális okokat, hogy megelőzzük a bér-szakadék további mélyülését, és a dolgozó nők számának csökkenését. Ilyen speciális ok például, az oktatás- és munkaerő-piac területén jelentkező szegregáció, illetve a magánélet és a munkahely közötti egyensúly hiánya."

Az ESZP Nőszervezete javaslata tartalmazza, hogy az iskolákban sokkal inkább a nemek szerint differenciált képzés fejlesztésére van szükség valamint kapacitásépítésre. Tréningeket kell tartani, amelyek a nők készségeit fejlesztik, illetve új munkahelyeket kell teremteni - elsősorban zöld munkahelyeket, illetve a nők és férfiak gondozása területére irányulókat. Továbbá a javaslat szerint erősíteni kell a politikákat, hogy a magánéletet és a hivatást jobban össze lehessen egyeztetni, különösen az európai szintű anyasági irányelv alkalmazásán keresztül.

Március 8.-án az ESZP Nőszervezete csatlakozik a "Nők a hídon" elnevezésű nemzetközi kampányhoz, ami a nemek közötti egyenlőséget hirdeti. Ebben az összefüggésben az ESZP Nőszervezete támogatni fogja az Európai Ifjúsági Garanciát és rávilágít a fiatal munkanélküliek arányának egyenlőtlen megoszlását nők és férfiak között.

Európai Ifjúsági Garancia mellett a Nők is számítanak


A nemzetközi nőnap alkalmából megrendezett rendezvényen, dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő, egyben a Európai Szocialisták Pártja Nőszervezetének elnöke, kihangsúlyozta az Európai Ifjúsági Garancia fontosságát. A munkanélküli fiatal nők számának gyors növekedése mély és tartós társadalmi hatást eredményezhet. Dr. Gurmai Zita az Európai Szocialista fiatalok téli Egyetemén továbbította az üzenetét a fiatalok számára.

Dr. Gurmai Zita az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezetének elnöke elmondta, hogy a fiatalok foglalkoztatására irányuló kampányuk, egy szociális igazságossági kérdés, amely különösen a nők számára fontos.

Teljes körű káoszt eredményez, hogy az európai döntéshozóknak az Európai Bizottság közelmúltban tett bejelentésére kell figyelniük, miszerint kvótarendszert vezetnének be a tanácsteremben.
"A tárgyalótermeken kívüli élet, az ahol a válság valóban pusztítja a nők életét. Nemzetközi Nőnap alkalmából olyan hétköznapi nőkre kell koncentrálnunk, akik azért harcolnak, hogy elfogadtassák magukat, megtalálják a munka és magánélet egyensúlyát, vagy csak egyszerűen munkát találjanak maguknak,” mondta dr. Gurmai Zita.

Dr. Gurmai Zita a ESZP Nőszervezetének elnöke, kiemelte a nemek közötti egyenlősség perspektívájának fontosságát, a kampány szlogenje: "a te jövőd az én jövőm”. Felmérések szerint a nők többsége túlképzett és alulfizetett, a nők körében a munkanélküliség aránya magasabb, és nagyobb eséllyel olyan munkát találnak, melyeket nem végeznek szívesen.

Az ESZP javaslat célja, hogy felvegyük a harcot az oktatásban és a munkaerőpiacon jelentkező nemi szegregációval szemben, és összeegyeztethető legyen a munka és a magánélet. A javasolt fejlesztések, rendkívül pozitív hatással lesznek a növekedésre, valamint biztosítani tudja a nők számára a gazdasági függetlenséget, az élet minden szakaszában.

Ausztriában és Finnországban már sikeresen bevezetett Európai Ifjúsági Garancia, amely egy fiatalokon alapuló új társadalmi szerződés - létrehozásához csupán 10 milliárd fel nem használt EU-s forrásra lenne szükség. Európa számára jobban megérné ez a garancia alap, mint az az évi 100 milliárd eurós kiadás, amivel a fiatal munkanélkülieket támogatják, mondta Dr. Gurmai Zita.

A tervezet szerint a képzés befejezését vagy a munkanélkülivé válást követő négy hónap után álláslehetőséget vagy további oktatási lehetőséget kell kínálni minden fiatal számára nemtől függetlenül.