2011. június 25., szombat

Folytatódó küzdelem a szabadságért

A kairói-amerikai egyetemen diplomázott Gameela Ismael meggyőződéssel és ambícióval átitatott szavai azon a workshopon hangzottak el, amelyen június 20-án vettünk részt az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament nőjogi és esélyegyenlőségi bizottsága, valamint a külügyi, emberi jogi és fejlesztési bizottsága közös szervezésében megvalósult rendezvény a nők szerepét járta körül az észak-afrikai és közel-keleti közelmúlt forradalmai kapcsán.

Előadásában Gameela Ismael arra is rámutatott, hogy Egyiptomban a forradalom nemcsak a Mubarak-rezsim megdöntését, hanem ezzel a konzervatív közgondolkodás felszámolását is jelenti. „Munkánknak akkor lesz vége, ha minden egyiptomi polgár szabadszellemű és szabadlelkű lesz. Sokat kell még tennünk ahhoz, hogy a közgondolkodás máshogyan tekintsen a nőkre, de jó úton haladunk.”– tette hozzá az újságírónő.

Az előadók nem győzték hangsúlyozni a nők szerepét az észak-afrikai és közel-keleti eseményekben. Példás történetek hangzottak el arról, hogyan vettek részt a nők a tömegtüntetéseken. Férfi harcostársaik mellett ott voltak a Tahrir-téren, gyakran az első sorokban vezették a tüntetéseket, ugyanis rájuk kevésbé leselkedett a verés illetve letartóztatás veszélye, mint a férfiakra. Szó esett hősi halált halt asszonyokról, például egy líbiai doktornőről, aki otthonában ápolta a sebesülteket.

A forradalmak első felvonása lezajlott, de a korábbi diktatórikus rezsim megszüntetése csak a kezdet. A cél az észak-afrikai és közel-keleti országokban a nők esélyegyenlőségének javítása, sikeresebb munkapiaci integrációjuk, nagyobb szerepvállalásuk a politikában.

A folyamat kimeneteléről a nőjogi aktivisták szkepticizmussal vegyes érzelmekről tettek tanúbizonyságot. Nadereh Chamlou, a Világbank tanácsadója például ismertette annak a  – 40.000-es mintavételen alapuló – kutatásnak az eredményét, amelyben három egyiptomi nagyvárosban a nők munkavállalásának megítélését vizsgálták. A megkérdezett férfiak harmada válaszolt úgy, hogy semmi szín alatt nem engedné dolgozni a feleségét. A leggyakoribb ellenérv az volt, hogy ezáltal a nők  ki lehetnek téve szexuális bántalmazásnak. Meglepőbb volt ennél az a statisztika, amely arra mutatott rá, hogy a huszonéves fiatalok – főképp a kairóiak – jóval konzervatívabbak és hagyománytisztelőbbek szüleiknél – derült ki a felmérésből.

A zsarnoki politikai rendszert tehát néhány hét alatt sikerült megdönteni, azonban a konzervatív közgondolkodás megváltoztatása sokkal hosszabb küzdelemnek ígérkezik észak-afrikai nőtársaink számára.

2011. június 18., szombat

Kis lépések

A múlt heti strasbourgi plenáris üléseket követően a Parlament a héten Brüsszelben, szakbizottsági ülésekkel folytatta a munkáját. A nőjogi és esélyegyenlőségi bizottságnak és az EU-Moldova parlamenti együttműködési bizottságnak köszönhetően ezúttal is mozgalmas héten vagyok túl.

A nőjogi bizottságban az Európa Tanács munkatársa ismertette azt az új egyezményt, amelynek célja a nőkkel szembeni erőszakkal szembeni összefogás. A bizottság egyöntetűen támogatja ezt a nemzetközi szerződést, amely előmozdíthatja az áldozatok védelmét, ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy a közvélemény számára még jobban láthatóvá tegyük a problémát. Úgy gondoljuk, hogy a nemi alapú erőszak csak úgy számolható fel teljesen, ha már az oktatás során megismertetjük a fiatalokkal a nőket érő diszkrimináció jelenségét és a nemi alapú sztereotípiákat. A téma az állampolgári jogi bizottsággal tartott együttes ülésünkön is felmerült, ahol az Európai Védelmi Határozatról szóló jogszabálytervezetről egyeztettünk, melyet – reményeink szerint – hamarosan a másik uniós jogalkotó szerv, az EU Tanácsa is elfogad.

Európa Tanácsbeli vendégeinket követően a nők munkaerőpiaci helyzete került napirendre. Megvitattuk, hogy az Európai Bizottságnak a gazdaságireform-javaslatai  kidolgozása során körültekintőbben kellene eljárni: az esélyegyenlőségi szempontokra nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk. Emellett szükségesnek tartjuk a nők jelenlétének növelését a kutatás-fejlesztési területen is. Végezetül a bizottság tagjai beszámoltak a vilniusi Európai Esélyegyenlőségi Intézetben tett látogatásukról.

Az EU-Moldova parlamenti együttműködési bizottságban az EP és a moldovai törvényhozás tagjai foglalnak helyet. Az évente kétszer összeülő testületben moldovai kollégáink beszámoltak arról, hogyan haladnak a fontosabb reformok. Terítékre került többek között az a vitatott diszkriminációellenes törvény, amely fontos lépést jelenthet a moldáv nők hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelemben.  Sajnálatosnak tartjuk ezért, hogy a törvényt heves ellenállás fogadta az ortodox egyház, és az általuk befolyásolt közvélemény részéről, így azt a kormánynak átdolgozásra vissza kellett vonnia. Moldáv kollégáink tájékoztatása szerint az újabb tervezetről ősszel szavaz a törvényhozás. Egyetértettünk abban, hogy az esélyegyenlőségért más területeken is haladást kell elérni, így különösen az oktatásban és a tömegkommunikációban.

Moldova az elmúlt években határozott erőfeszítéseket tett azért, hogy megfeleljen az Európai Unió elvárásainak különösen az emberi jogok terén. Vitathatatlan az előrehaladás az esélyegyenlőség terén is, ugyanakkor még rengeteg teendő maradt. De az EU-nak magának is sok adóssága van ezen a téren, amely nagyon jól látszik hónapról hónapra a nőjogi bizottság zsúfolt  napirendjéből is. A helyes irányba tett újabb és újabb kis lépéseket rendületlenül folytatni kell az európai nők helyzetének javítása érdekében.

2011. június 6., hétfő

A hét az Európai Parlamentben és azon kívül

(2011. május 30-június 5.) 

Az eheti európai parlamenti munkánk középpontjában a jövő heti plenáris ülésen szereplő napirendi pontok előkészítése állt. A héten több frakcióülést is tartottunk, amelyeken a szocialista képviselőkkel kialakítottuk a végleges, vagy közel végleges álláspontunkat azokról a kérdésekről, amelyekről jövő héten szavazunk. Így szó volt például az új többéves pénzügyi keretről szóló jelentésről, amely a 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság nyújtotta be. A különbizottságot az EP azzal a céllal hozta létre, hogy az meghatározza a Parlament politikai prioritásait a 2013 utáni többéves pénzügyi keret számára, jogalkotási és költségvetési szempontból egyaránt. Egyeztettünk a nehéz tehergépjárművekre kivetett díjakról szóló uniós szabályozásról is, amelyről a jövő héten második olvasatban szavaz a Parlament. Nagy érdeklődés kísérte a magyar alkotmányról szóló napirendi pontot is, amelyről várhatóan állásfolglalási indítványt fogadunk el a plenáris ülésen. Fontosnak tartom tudatosítani, hogy a magyar alkotmányról rendezett vitával nem pusztán egy nemzeti hatáskörbe tartozó ügyről tárgyalunk, hiszen az új magyar alkotmány az európaiak által közösen vallott értékeket kérdőjelezi meg.

A hét Brüsszelben a belgiumi munkaszüneti napok miatt a szokottnál korábban, már szerdán véget ért, így örömmel mondhattam igent a Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola meghívásának, amely - immár 5. alkalommal - európai uniós témájú vetélkedőt rendezett. A 5-6. osztályos gyerekekből álló csapatok nagyon ügyesek voltak, így a zsűriben nehéz dolgunk volt. Végül a Beugrók csapata bizonyult a legjobbnak, akiket az év folyamán Brüsszelben látok majd vendégül.


A hét végén az MSZP Nőtagozata a félév utolsó országos elnökségi ülését tartotta, ahol értékeltük a magyar kormány elmúlt egy éves munkáját, és áttekintettük az időközi választás miatt jelenleg folyó helyi kampányokat. Örömmel látom, hogy a kampányokban a Nőtagozat tagjai a aktívan kiveszik a részüket: a dunaújvárosi jelöltünk kampányához például a múlt héten a környező megyék Nőtagozatai nyújtottak segítséget. Nagyon fontos, hogy a jelöltjeinknek minden segítséget megadjunk, mert most minden kicsi eredmény is nagy eredménynek számít!