2012. április 27., péntek

Fenntarható energiát mindenkinek!


Itt Brüsszelben, vagy a világ más nagyvárosaiban, a fények egész éjjel világítanak, és jól láthatóak a világűrből is. Az éjszakai világosságot árasztó gócpontok egyúttal gazdaságilag aktív területeket is jelölnek: minden egyes, fehér fényben ragyogó pont egy-egy várost jelöl Nyugat-Európában vagy a világ más régióiban. Ha azonban a Szaharára, Közép-Afrika dzsungeleire vagy az Amazonas-medence őserdeire nézünk, nem látunk fényeket, csak óriási, sötét területeket.

A fenti sorok Michelle Bachelet-től, az ENSZ Nőszervezetének elnökétől származnak, aki a héten Brüsszelben – az Európai Unió, az Egyesült Nemzetek Szervezete valamint az ipar és a civil társadalom magas rangú képviselőivel – részt vett a Fenntarható energiát mindenkinek elnevezésű konferencián. A rendezvény meghívottai azt vitatták meg, hogyan lehetne a fenntartható energiát 2030-ra mindenki számára hozzáférhetővé tenni, ezzel is hozzájárulva a gazdasági növekedés előmozdításához a fejlődő országokban. A konferencián kiemelt szerepet kapott az esélyegyenlőség kérdése is.

Napjainkban 1,3 milliárdra tehető azon emberek száma, akik nem férnek hozzá az elektromossághoz, és így az ezáltal biztosított munka- és tanulási lehetőségekhez. 2,7 milliárdnyian még ma is fával, szénnel vagy állati eredetű anyagokkal fűtik otthonaikat, s ezzel nagy veszélynek teszik ki saját és családtagjaik egészségét. (Az így belélegzett káros füst miatt, évente kétmillió ember veszti életét!) Az energiához való hozzáférés nélkül nemcsak az ENSZ millenniumi fejlesztési céljai nem valósulhatnak meg, de a térség gazdasági növekedése is veszélybe kerül. Ezért hirdette meg Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár 2011 szeptemberében a Fenntartható energiát mindenkinek (SE4All) elnevezésű kezdeményezést. Az Európai Unió a világ legnagyobb segélyezője, és így fontos szerepet játszik az energiaszegénység elleni küzdelemben is. Ezek az erőfeszítések azonban csak akkor vezethetnek sikerre, ha a kormányzati és az üzleti szféra együttesen lép fel érte.

Az esélyegyenlőség témakörének szentelt panelbeszélgetésen – ahol Michelle Bachelet már idézett mondatai is elhangzottak – elsősorban azokat a tényezőket próbálták felderíteni, amelyek akadályozzák a nők energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférését, illetve amelyek segíthetnék ezt a folyamatot.

Különösen a szegény mezőgazdasági területekre jellemző, hogy a nőket aránytalanul hátrányosan érinti a modern energiaszolgáltatás hiánya. Az energia kiemelt szerepet játszik mindennapi életükben, hiszen az ő feladatuk a háztartás szükségleteinek biztosítása, legyen szó energiáról, élelmiszerről vagy vízről. Az ilyen családanyák mindennapi munkájuk mellett, hetente több mint 36 órát töltenek lakhelyük tisztántartásával, főzéssel, mosással. A lámpa fénye ad nekik lehetőséget esti feladataik elvégzésére és biztonságot nyújt a kihalt utcákon.

A Michelle Bachelet által hangoztatott becslések szerint, ezek a nők napi 16-18 órát vannak munkában, távol szeretteiktől. Ez alatt elesnek attól a lehetőségtől, hogy valódi bevételt jelentő tevékenységet folytassanak. A szegény családok esélyt sem kapnak arra, hogy javítsanak a helyzetükön.

Ezek a nők valóban sokat dolgoznak, kevés pénzért vagy éppen fizetség – de legfőképpen –, választási lehetőség nélkül. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az ambiciózus célkitűzések eléréséhez mindenek előtt figyelemfelhívó kampányokra és társadalmi párbeszédre van szükség.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy ezeknek a nőknek nincs választási lehetőségük. Holott az alternatívák feltárulása nemcsak nekik, hanem az egész társadalomnak előnyös lenne. Ha a nőknek biztosítják a szükséges lehetőségeket és erőforrásokat, a fenntartható fejlődés alapvető mozgatórugóivá válnak.

2012. április 24., kedd

Esélyegyenlőség: folyamatos haladás, de még messze a cél...

Az Európai Bizottság a napokban közzétette a nemek közötti esélyegyenlőségről készített 2011-es jelentését. Az évente elkészített dokumentum az Európai Unióban  az esélyegyenlőség terén bekövetkezett fejleményeket veszi számba.

A jelentés több témát is körüljárt, így például a nők gazdasági függetlenségét, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének érvényesülését, a nők döntéshozatalban betöltött szerepét, továbbá az esélyegyenlőség valamint az emberi méltóság és sérthetetlenség kapcsolatát. De a jelentésből a nemi alapú erőszak problémaköre sem maradt ki.

A fent említett témák természetesen kiemelt jelentőséggel bírnak az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezetében (PES Women) végzett munkánkban is, és őszinte elégedettséggel tölt el, hogy a Bizottság jelentésében szép számmal visszaköszönnek korábban általunk felvetett kezdeményezések is.

Mindenekelőtt örömmel láttam, hogy a jelentés rávilágít: az Európa 2020 stratégia eléréséhez esélyegyenlőségi szemléletre van szükség. Már két éve folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy az Európa 2020 75 százalékos foglalkoztatottsági szint elérésére vonatkozó célkitűzéseihez speciális, a nőket célzó intézkedésekre van szükség. A most bemutatott jelentésben a Bizottság első alkalommal fogalmaz meg kifejezetten nőkre vonatkozó célkitűzéseket. A PES Women ugyanakkor fontosnak tartja, hogy ezek a törekvések találkozzanak a fiatalkori munkanélküliség visszaszorítására irányuló célkitűzésekkel, ahogyan a témában indított kampányunkban is kiemelt figyelmet fordítottunk az esélyegyenlőségi szempontokra.

A vezető pozíciókat betöltő nők arányának előmozdítása érdekében a legmesszebbmenőkig támogatjuk továbbá a kvóták bevezetését. Hosszú ideje sürgetjük, hogy az Európai Bizottság a kellő ambícióval lépjen fel, és kezdeményezze kötelező erejű európai uniós jogszabály elfogadását a témában. Viviane Reding, a szakterületért felelős európai biztos nyikvános konzultációt hirdetett "a vezetőtestületekben a nemi sokszínűség hiányának kezelését célzó megfelelő intézkedések feltárása" érdekében. Reményeim szerint a konzultáció egyértelműen rávilágít a kézzel fogható európai intézkedések szükségességére, amelyek magukban foglalják a szankcionálás lehetőségét is.

Végül, nagyon fontosnak tartjuk az egyenlő munkáért egyenlő bér elve melletti következetes kiállást. Habár az elmúlt évben kis mértékben csökkent a különbség, a nők ma is 16,4 százalékkal keresnek kevesebbet az azonos munkakört betöltő férfiaknál az Európai Unióban. Más szóval a nőknek egy héten hat napot kell dolgozniuk ugyanazért a fizetésért. Ez a helyzet - ahogyan azt folyamatosan hangsúlyozzuk - elfogadhatatlan és fenntarthatatlan. Arról nem is beszélve, hogy a fizetésbeli különbségek később a nyugdíj összegében is visszaköszönnek. A bérolló bezárásával az időskori szegénység veszélyét is csökkentjük - ahogyan arra tavalyi kampányunk is felhívta a figyelmet.

A nők elleni erőszak terén ugyanakkor már koránt sem ilyen bíztatóak az elmúlt év eredményei: habár az Európai Parlament több bátor és fontos kezdeményezést támogatásáról biztosított, a nők elleni erőszakkal szemben sokkal határozottabban fel kellene lépni európai szinten. Ennek első lépése egy európai stratégia kidolgozása, illetve egy figyelemfelhívő célú európai év lehetne. Bízunk benne, hogy ezekben számíthatunk az Európai Bizottság támogatására is.

2012. április 22., vasárnap

A Föld napján

Világszerte 1970 óta minden évben április 22-én emlékeznek meg a Föld napjáról. A mozgalmat egy amerikai egyetemi hallgató, Dennis Hayes indította el, aki azóta az alternatív energiaforrások világszerte elismert szakértőjévé vált.

Ez a nap arra hivatott, hogy felhívja az emberek figyelmét bolygónk romló környezeti állapotára, vizeink és a levegő egyre súlyosbodó szennyezettségére. A Föld napja célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Magyarországon 1990 óta, a „környezet évtizedének” elejétől kezdve működik a Föld napja mozgalom, és ezáltal hívják fel a figyelmet a környezettudatos viselkedés közös felelősségére.

Idén a Föld napja alkalmából a zöld gazdaságok, a környezeti kormányzás és a hulladékgazdálkodás témái kerülnek a középpontba. Manapság különösen fontos, hogy tudatosan figyeljünk környezetünkre, ezáltal bolygónkra, és - érezve annak sebeshetőségét -, gyakorlati lépéseket tegyünk annak megóvása érdekében. Minden év április 22-én városi tömegfelvonulásoktól kezdve szabadegyetemi előadásokig, faültetéstől a hulladékok újrahasznosításának megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval emlékeznek meg a Föld napjáról a világ minden országában.

Az emberiség az utóbbi évtizedekben soha nem látott mértékben aknázza ki, pusztítja és szennyezi a Föld erőforrásait. Köztudott, hogy a hatalmas energiát adó ásványkincseink, melyek a Föld mélyében raktározódnak évmilliók óta, köztük a kőolaj, földgáz és a különböző ércek, véges mennyiségben állnak rendelkezésre, azután egyszerűen elfogynak. Talán még megdöbbentőbb, hogy az élethez elengedhetetlen vízzel is megtörténhet ugyanez belátható időn belül. Ezért nem lehet tovább halogatni tovább a cselekvéssel.

Az ember az utóbbi 50 évben több kárt okozott a Földnek, mint az azt megelőző 2000 év alatt együttvéve. A környezeti problémák magukban hordozzák, hogy szembesüljünk a környezet szennyezésével és a természetet vagy a saját környezetüket ért pusztítással. Azonban pontosan ez a fenyegetés jelentheti a fordulópontot, amikor minden ember rá lesz kényszerítve arra, hogy bolygóját tudatosan védve élje életét.

Felismerve az egyre közeledő, a Földet és az emberiséget egyaránt veszélyeztető ökológiai katasztrófa lehetőségét, több millió ember tért át a környezettudatosabb életvitelre. Azonban még mindig sok a felesleges fogyasztás, a vegyszerhasználat, a hulladék, a közlekedésből eredő szennyezés, az energiapazarlás, általában a természet szolgáltatásainak túlhasználata. Mindezek következményeként pedig nő az éghajlatváltozás veszélye, amely nem a távoli jövő eseménye. Az elmúlt 50 év során 0,7 Celsius-fokkal nőtt az átlagos globális hőmérséklet, és a felmelegedés üteme az utóbbi 10 évben fokozódott. Tennünk kell, hogy elkerüljük a fordulópontot, a kritikus 2 Celsius-fokos globális felmelegedést.

Az Európai Unió országai törekedve a környezettudatos életre, számtalan programmal készülnek erre a napra, céljuk, hogy minél több európai polgárt bevonjanak a projektekbe, és aktív részvételre buzdítsák őket. Ha megtekintjük Európa számos országát, például Spanyolországot, Hollandiát, Dániát, Svédországot vagy Norvégiát, láthatjuk, hogy jelentős energiaforrásokat nyernek alternatív energiából a hagyományos, fosszilis energiahordozók helyett. A hatalmas szél- és vízerőművek, a több ezer hektáron telepített napkollektorok, a tengerekben üzemelő áramfejlesztő generátorok, mind-mind szemléletes példa Földünk erőforrásainak tudatosabb, környezetkímélőbb kölcsönvételére.

Ezért kell törekednünk, hogy a kizsákmányoló, múltbeli rossz beidegződésünket felváltsa a környezettudatos szemléletmód annak érdekében, hogy ne zsákmányoljuk ki Földünket az eddigi, korlátokat nem ismerő módon. Felelősséggel tartozunk a jövő generációinak, hogy ők is ugyanolyan szinten és mértékben használják a Föld éltető energiáit, mint mi.

Ha például a Föld kizsákmányolása helyett felnéznénk az égre, a Napból a Földön rendelkezésre álló energia többszörösét nyerhetnénk ki, akkor ezzel nemcsak a Föld és az emberiség életének minőségét javítanánk meg, hanem a jövő generációinak is több teret adnánk a Föld tudatos kölcsönvételére.

A Föld napja mozgalom egyik kulcs-jelmondata most aktuálisabb, mint valaha:

"Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Yes, you can!"

2012. április 10., kedd

A férfiak rosszabbul vezetnek - és ennek a nők látják a kárát?


„A közúti balesetek áldozatainak 75 százaléka férfi. Férfiak, akiket ismertünk, akiket szerettünk. Egy férj, egy társ, egy gyermek, egy apa vagy egy barát. (...) Azt mondják, jól vezetnek, és soha nem is volt balesetük. Ami igaz is. Ám egy napon...”

A közlekedési szakbizottság tagjaként és az intelligens közlekedési rendszerekről szóló jelentés szerzőjeként régóta figyelemmel kísérem a közlekedésbiztonsággal foglalkozó programokat, így például a közelmúltban a francia kormány által indított figyelemfelhívó kampányt is, amely a „Nők kiálltványa a biztonságos utakért” címet viseli. Az erről szóló internetes oldalon nemcsak adatokkal, tényekkel és látványos infografikákkal próbálják elrettenteni a vezetőket a sebességhatár túllépésétől vagy az ittas vezetéstől (a balesetek két leggyakoribb okozójától), hanem egyúttal érvekkel is fel kívánják vértezni a nőket, amelyekkel biztonságosabb vezetésre vehetik rá a férfiakat. Hiszen – ahogy a kampány mottója szól: „Mindaddig, amíg férfiak halnak meg az utakon, nőkre van szükség, hogy ezen változtassunk.”

A biztonságos vezetés népszerűsítése nemcsak a bejegyzés elején idézett sorok miatt lehet fontos a nők számára. A francia statisztikai adatok szerint, a közúti balesetek női halálos áldozatainak több mint kétharmada csak utas volt a járműben.

Mindazonáltal a biztonságos és tudatos vezetés mellett az is fontos, hogy gyors és szakszerű segítséget kapjunk, ha bekövetkezik a baj. A statisztikák alátámasztják, hogy a legmodernebb berendezésekkel – így például stabilitáskontrollal és elektronikus segélyhívóval felszerelt intelligens autók – több ezer emberélet megmentéséhez járulhatnak hozzá. Az említett kampány honlapján olvasható tanácsokat azonban mindenkinek érdemes megszívlelni:

Tíz érv a férfiak meggyőzésére a biztonságos vezetés előnyeiről


1. A nagy sebesség kevés időt takarít meg.


A 130 km/h sebesség helyett 140 km/h-val száguldók 100 km távolság alatt mindössze három percet takarítanak meg. Megéri a kockázat? Minden ötödik halálos balesetet a sebességhatár túllépése okozza.


2. Minél nagyobb a sebesség, annál kevesebbet érzékelünk környezetünkből.


Míg 40 km/h sebességnél a látótér 100 fokos, 130 km/h sebességnél mindössze 30. 


3. A motorral nagyobb az esélye egy halálos balesetnek.


Míg a kétkerekű járművek a forgalom két százalékát adták 2010-ben, a halálos áldozatok negyedét a motorvezetők tették ki.


4. Minden harmadik halálos balesetet az alkohol okoz.


Az alkoholos befolyásoltság a vezető halálozási ok a franciaországi utakon. Az alkohol hatására hajlamosak vagyunk a kockázatok alábecslésére, valamint saját képességeink túlértékelésére. Az alkohol beszűkíti a látóteret, hatással van a mélységérzékelésre és megzavarja a mozgáskoordinációs képességet. 


5. Ne akarjuk legyőzni a vezetés közben ránktörő álmosságot


Minden harmadik halálos baleset a vezető fáradtsága miatt következik be. A vezetőnek az álmosság első jelére meg kell állnia, mert ilyenkor a balesetveszély három- vagy akár négyszeresére is nőhet. Érdemes szem előtt tartani, hogy 17 óra éber állapot 0,5 g vérbe kerülő alkohol hatásának felel meg. 20 perc pihenő ugyanakkor már elegendő a vezetési képesség visszanyeréséhez.


6. Ha „rátapadunk” az előttünk haladó autóra, nem lesz elég helyünk fékezni.


Mindig tartsuk be a biztonságos követési távolságot, hiszen bármikor szükség lehet vészfékezésre. A távolságnak elegendőnek kell lennie a vezető reakcióidejére és a fékezésre is. Például 50 km/h sebesség mellet,t 14+14 méterre, 90 km/h sebesség esetén viszont már 25+45 méterre van szükség a megálláshoz. 


7. Az ismert út veszélyesebb.


A minden nap megtett útvonalak hamis biztonságérzetet adnak. A halálos balesetek 78 százaléka a lakóhely közelében történik.


8. A telefonálás 50 százalékkal növeli a reakcióidőt.


A halálos áldozatokkal járó balesetek 10 százalékát a vezető mobiltelefon-használata okozza. 


9. Lámpák: az egyetlen mód a többi vezetővel való kommunikációra.


Az index használata segít a többi vezetőnek felmérni a saját pozícióját. Azonban irányváltás előtt használjuk a visszapillantó tükröket, és magunk is győződjünk meg arról, hogy az út szabad.


10. A biztonsági öv bekapcsolásával tizedére csökkenthető a halálos baleset kockázata.


Ne felejtsük el: egy ütközés esetén, már 50 km/h sebesség mellett is halálos sérüléseket szenvedhet a be nem kapcsolt utas.

2012. április 2., hétfő

Európa reneszánsza II.

A válság és a növekvő szakadék Európa és a polgárai között

Meg kell kérdeznünk magunktól azt is, mi lehet oka a populista és a nacionalista mozgalmak sikerének. Egy lehetséges ok a polgárok által az európai intézményekkel szemben táplált bizalmatlanság, amelyen a válság és a tagállami kormányok által foganatosított intézkedések tovább rontottak. A közös és hatékony európai válasz hiánya, a rendkívüli és átláthatatlan válságtanácskozások, a fenntartható növekedés és foglalkoztatottság stratégiáját nélkülöző megszorító intézkedések valóban csak távolabb vitték Európát a polgároktól.

Angela Merkel és Nicolas Sarkozy párosa az elmúlt években jól láthatóan távolította el az EU-t a közösségi döntéshozatal felől a kormányközi együttműködés irányába, amely miatt a polgárok egyre inkább úgy érezhetik, hogy a döntéseket a “fejük fölött” hozzák meg, gyakran csak a jómódúak érdekeit figyelembe véve.

Mi, szocialista és progresszív erőként már jóideje közzétettük azokat a javaslatainkat, amelyekről ma már a konzervatívok is kezdik belátni, hogy megfelelő megoldást kínálnak a válságra, és az annak nyomán miatt kialakult gazdasági és társadalmi folyamatok kezelésére.

Hosszú ideje hangsúlyozzuk egy nemzetközi pénzügyi tranzakciós adó bevezetésének szükségességét. Míg néhány éve csak a jobboldal csak nevetett rajtunk, ma maga Sarkozy elnök az egyik legnagyobb támogatója az adó bevezetésének. (Az általa szorgalmazott változat ugyanakkor nem lenne ugyanolyan eredményes, mint az általunk javasolt.)

És arra is idejében figyelmeztettük őket, hogy a konzervatív megszorító intézkedések önmagukban nem jelentenek működőképes megoldást. Európát újra fenntartható növekedés irányába kell lendítenünk, amelyhez elsőként a munkanélküliség visszaszorítását célzó stratégiára van szükség. Ehelyett azt látjuk, hogy a költségvetési megszorítások miatt munkahelyek szűnnek meg, és a szociális programok költségvetéseit faragják le a legnagyobb mértékben. Mindennek a legkiszolgáltatottabb csoportok látják a leginkább kárát. Ez lenne a szolidaritáson alapuló Európa? Számunkra, baloldaliak számára semmiképpen sem. A válság ellenére továbbra is elkötelezetten hiszünk abban, hogy Európának egyet kell jelentenie a szolidaritással, az egyenlőséggel, az esélyegyenlőséggel és a társadalmi igazságossággal. Ezek hiánya a társadalom alapvető kohéziójára jelent veszélyt, és kedvező táptalajt nyújt az szélsőséges nézetek terjedésének.

Európa ára - fellépés a szélsőségekkel szemben

Az Európa-ellenes irányzatokkal a leghatékonyabban úgy szállhatunk szembe, ha tényekkel és érvekkel igazoljuk állításaik valótlanságát. Fel kell lépnünk populista és rövidlátó nézeteikkel szemben, például úgy, hogy bemutatjuk: mekkora ára lenne annak, ha nem lennénk az Európai Unió tagjai. Ehhez kapcsolódóan nagyon hasznos segítséget jelentene az 1988-as Cecchini jelentés felfrissítése.

Rá kell mutatnunk a populista és nacionalista érveik hamisságára és gondolatmenetük ostobaságára, és ehhez a száraz, makacs tényeket kell felhasználnunk. Mindez abban is segítségünkre lenne, hogy értékeljük, amit gyakran mi is hajlamosak vagyunk elfelejteni: az európai együttműködés előnyeit és hatalmas eredményeit.

De legfőképpen arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy elsősorban az európai polgároknak tartozunk felelősséggel. Tennünk kell azért, hogy tájékozottabbak legyenek, és hogy be legyenek vonva a közös jövőnket formáló döntéshozatalba. Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet parlamenti témafelelőseként munkatársaimmal keményen dolgoztam azon, hogy az új eszköz mindenki számára elérhető és minél felhasználóbarátabb legyen. A polgári kezdeményezés célja továbbá, hogy ösztönözze a határokon átívelő vitákat, amelyre most, a nemzeti önzés térnyerésével nagyobb szükségünk van, mint valaha. Remélem, hogy a polgári kezdeményezés - a jövőre sorra kerülő Polgárok Európai Évével együtt - ösztönzőleg fog hatni a nemzetek feletti párbeszéd kialakulására.

Napjainkban gyakran emlegetik, hogy az európai építkezés válságról válságra haladt előre: minden fontosabb lépés egy intézményközi összeütközés vagy egy krízis eredménye volt. A jelenlegi kétség kívül a valaha volt legsúlyosabb válság. Bízom benne, hogy túl fogunk tudni rajta lendülni, és eközben egy, a polgárait középpontba helyező és az alapvető európai értékeket tiszteletben tartó új európai modellt tudunk felépíteni.

Az Európai Progresszív Tanulmányok Alapítványa “Európa reneszánsza” című rendezvényen elhangzott előadásom szerkesztett változata. Az első rész itt olvasható.