2013. május 31., péntek

20 éves lett az Európai Szocialisták Pártjának Nőszervezete

Örömteli volt számomra, hogy az Európai Szocialisták Nőszervezetének (PES Women) 20. születésnapját a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) megalakulása 150 évfordulójának előestéjén, Lipcsében ünnepelhettük. Számos rangos európai politikus is beszédet mondott, mint például Joachim Gauck német szövetségi elnök, illetve Francois Hollande francia elnök. A rendezvények nagyon magas színvonalúak voltak, társrendezőként Elke Ferner asszony, a Szociáldemokrata Nők Szövetségének (ASF) elnöke és a Bundestag frakcióvezető-helyettese is megtisztelt minket. Sőt, maga Angela Merkel német kancellár szintén ellátogatott az eseményre.

1993 májusában alapították az ESZP Nőszervezetét, amelynek immáron kilenc éve jómagam vagyok az elnöke. Büszkeséggel tölt el, hogy szociáldemokrata kollégáimmal már ennyi ideje együtt dolgozhatok, s átütő sikereket tudtunk elérni a női egyenjogúság kérdéseiben. Az ESZP nem pusztán elkötelezett a nemek közötti esélyegyenlőség iránt, hanem kifejezetten a nők pártjává kíván válni. Ennek érdekében, évről-évre a nőket érintő hétköznapi problémákat állítjuk tevékenységünk középpontjába. Igazán büszke vagyok például nőszervezetünk 2007-es kampányára, amely a nemek közötti bérszakadék ellen szólt. Ebben az akkori uniós biztos, Vladimir Špidla is támogatott bennünket. A 2011-es, a nők nyugdíjára vonatkozó akciónkat is kiemelném, hiszen ennek során, Andor László, magyar EU-biztossal együttműködve dolgoztunk az európai nyugdíjrendszerek esélyegyenlőségi szemléletű reformjáért.

PES Women 20th Anniversary  
Folyamatosan kiemelten kezeljük azon törekvésünket, hogy növekedjen a nők aránya a politikai és gazdasági életben. Ezen a téren is értünk már el komoly eredményeket: tavaly novemberben az Európai Bizottság az ESZP Nőszervezetének nyomására fogadta el azt az irányelv-tervezetet, amely szerint a cégek vezetőségében helyet kell biztosítani a nők számára. Erről az Európai Parlamentben jelentést és határozatot is elfogadtak. A munkanélküli fiataloknak állás- vagy továbbképzési lehetőséget biztosító ifjúsági garancia bevezetésében is értünk el sikereket. Sajnos azonban az a 6 milliárd euró, amelyet erre a célra különítettek el a tagállamok – többségében jobboldali – vezetői, nem elég a program eredményes megvalósításához. Ezért szeretnénk elérni, hogy a rendelkezésre álló összeg 10 milliárd euróra növekedjen, amellyel mintegy kétmillió európai fiatalon tudnánk segíteni. Itt hozzátenném, hogy már 2012-ben – Andor László hathatós segítségével – „Your Future is My Future” címmel kampányt is indítottunk, amely a munkanélküli fiatal nők hátrányos helyzetére hívta fel a figyelmet.

Visszatérve az SPD évfordulójára, új baloldali ernyőszervezet is létrejött – német szociáldemokrata barátaink, elsősorban Sigmar Gabriel kezdeményezésére. A globális hálózat megalakítására a Fülöp-szigetektől, Egyiptomon át, Ausztráliáig a világ minden tájáról érkeztek baloldali politikusok, akik természetesen a 150. SPD évfordulón is részt vettek. A kongresszuson az MSZP-t Mesterházy Attila pártelnök, Kovács László, Szakács László és Szanyi Tibor képviselte, ugyanakkor hivatalosan sem a magyar szocialisták, sem pedig az ESZP nem lépett be a szervezetbe. A szövetségbe tömörültek célja az emberközpontú gazdasági és politikai világrend létrehozása. Erre utal jelmondatuk is: „Szabadság, igazság, szolidaritás". De persze az alapvető értékek közül nem hiányozhat az esélyegyenlőség sem, amely a szociáldemokraták lényeges ideológiája, s amely felszólásomban is szerepelt.

A Haladó Szövetség (Progressive Alliance) megalakulásának alkalmából, különböző részprogramokat is szerveztek, amelyekben számos vezető politikus mondott beszédet. Az egyik panelben, a „Nők a békéért” címűben, én is kifejtettem véleményemet. A nők helyzete napjainkban a világ összes pontján nagyon nehéz, de vannak helyek, ahol igen mostoha körülmények között kell élniük nőtársainknak. A nőkre különösen nagy hatással vannak a háborús, konfliktusos helyzetek; ők szenvedik el leginkább a férfi erőszakot. A nők ellen irányuló erőszakot – beleértve a szexuálisat – fegyverként is használják, és ez, az elmúlt években növekvő tendenciát mutat. Hogy ne csak a levegőbe beszéljek, néhány számadat: a ruandai népirtás során, 250-500 ezerre tehető a megerőszakolt nők száma, de Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában is – a háborúk alatt – 20-50 ezer hasonló eset volt. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy az ENSZ kiemelten kezelje ezeket az eseteket, s kellő hangsúlyt fektessenek megakadályozásukra, a bűnelkövetők szankcionálására. Továbbá itt az ideje, hogy a nőknek is szerepet szánjanak ezeken a tárgyalásokon, legyen súlya a szavuknak.
Az Európai Szocialisták Pártjának pártelnöki és miniszterelnöki találkozóján – mint a ESZP Nőszervezetének elnöke – ugyancsak részt vettem,. Az est folyamán Sigmar Gabriel bejelentette, hogy az SPD Martin Schulzot javasolja az európai baloldali pártok közös jelöltjének az Európai Bizottság élére. Bár a múlt héten már több párt kifejezte támogatását az EP jelenlegi elnöke mellett, mindez természetesen még nem tekinthető hivatalos döntésnek: az elnökjelöltünket egy átlátható és demokratikus folyamat során fogják megválasztani tagpártjaink, majd az ESZP kongresszusa hagyja jóvá.

Hogy az Európai Parlamentben történő munkámról is beszéljek: javaslatomra dr. Demeter Juditot, az Egyenlő Bánásmód Hatóság volt elnökét, szintén vendégül láttuk a Nők jogaiért és Esélyegyenlőségért Bizottság meghallgatásán. Mint elmondta, az Európai Unió jogrendszere jelenleg nem nyújt megfelelő védelmet a fogyatékkal élő nők számára. Fontos lenne tehát, hogy az Európai Parlament által már elfogadott horizontális irányelvek minél hamarabb teljesüljenek.

A témával kapcsolatban azt mondtam, hogy a nők helyzete nagyon nehéz a világon, s ez különösen igaz Európára is, ám a kontinensen több mint 40 millió fogyatékkal élő számára még komplikáltabb az élet. Hozzátettem, hogy nem csak a civil és gazdasági dimenziókban, de a politikában is segíteni kell őket. Felhívtam a figyelmet arra is, hogy Magyarországon a fogyatékkal élő parlamenti és EP-képviselők között egyetlen nő sincs.

2013. május 17., péntek

Az elmúlt hetek az Európai Parlamentben és azon kívül


Régóta nem jelentkeztem már blog bejegyzéssel, de kérem, nézzétek el nekem ezt a hiányosságot! Az elmúlt időszakban nagyon sok dolgom akadt. Az Európai Parlamentben és otthon is voltak jócskán teendőim. Megpróbálok most mindenről beszámolni nektek.

Átláthatóbb működést és egységes jogállást szeretne biztosítani az Európai Parlament az európai szintű pártok és pártalapítványok számára. Az új szabályozást már a jövő évi EP-választások során is alkalmazni szeretnénk, ezért a Parlament rövidesen tárgyalásokat kezd a Tanáccsal. Ezzel kapcsolatban árnyék jelentéstevőként én is kifejtettem véleményemet. Szerintem az európai politikai pártok megerősítése a részvételen alapuló kormányzást, és végső soron az uniós intézményrendszer demokratikus működésének megerősítését szolgálja. Rendkívül fontosnak tartom, hogy az unióban a demokratikus európai politikai pártoknak egységes jogállásuk legyen, ami uniós jogon alapul. Az európai szintű pártoknak, valamint a szakpolitikai kutatásokat végző alapítványaiknak kulcsszerepük van az országhatárokon átívelő, valóban európai viták ösztönzésében. Mindez nagyban hozzájárul az európai intézmények és a polgárok közötti közvetlen kapcsolat megerősítéséhez is.

A litván LSDP tavaly decemberi választási győzelme óta, most került sor először kongresszusra, ezért személyesen kívántam Algirdas Butkevičius miniszterelnöknek sok sikert kormánya munkájához, különös tekintettel a júliusban hivatalba lépő, féléves litván EU-elnökség idejére. Beszédemben kitértem az európai ifjúsági garanciára, amely szerintem kiváló lehetőséget jelent Litvániának, hogy – az ír munkáspárti kormány által vezetett, 2013 első félévi EU-elnökség munkájára építve – sikeresen kezeljék Európa jelenlegi, talán legsúlyosabb válságát: a fiatalok munkanélküliségét.

Továbbá elismerésem fejeztem ki Algirdas Butkevičius miniszterelnöknek, amiért az LSDP nőszervezetének vezetője, Birutė Vėsaitė személyében, női gazdasági minisztert nevezett ki, világosan jelezve elkötelezettségét a nemek közötti esélyegyenlőség iránt.

Születésnapot is ünnepeltünk Brüsszelben, mégpedig az európai polgári kezdeményezését. Ebben jelentéstevőként közreműködtem. Az eddig napvilágot látott kezdeményezések száma és az ezekben megfogalmazott célkitűzések optimizmusra adnak okot. Azonban első kezdeményezések során, a szervezők előre nem látott technikai nehézségekkel szembesültek, amelyeket részben sikerült megoldani. Bízom benne, hogy a 2015-ben esedékes teljes körű felülvizsgálatot követően, a folyamat még egyszerűbbé válik. De most, mindenekelőtt az uniós intézmények és a tagállamok együttműködésére van szükség, hogy minél több európai ismerkedhessen meg azzal a lehetőséggel, hogy az európai polgári kezdeményezés révén, közvetlenül is alakíthatja az európai együttműködést, Európa jövőjét!

A Európai Parlament nőjogi és esélyegyenlőségi bizottsága delegációjának tagjaként, két napra Portugáliába látogattam, hogy a helyszínen tanulmányozzuk a portugáliai társadalmi és munkaerő-piaci folyamatokat. A portugál kormány több tagjával is megbeszélést folytattunk, így Teresa Morais esélyegyenlőségi és Pedro Roque munkaügyi államtitkárral, valamint a portugál törvényhozás esélyegyenlőségi bizottságának tagjaival, majd helyi civil szervezetek képviselőivel is. Portugália követendő például szolgált a nemek közötti esélyegyenlőséget illetően az EU többi tagállama számára, azonban a válság és a megszorító intézkedések itt is az áltagosnál súlyosabban érintették a nőket: mind a munkanélküliség, mind pedig a bérolló növekedett. Portugália ugyanakkor továbbra is elkötelezett a nők helyzetének javítása, a nők politikai képviseletének növelése, valamint a nemi alapú erőszak leküzdése mellett. Ezt jól jelzi a néhány éve elfogadott kvótaszabályozás, illetve a nők elleni erőszak megakadályozásáról szóló európai egyezmény ratifikálása is.

Olasz baloldali fiatalokkal is találkoztam a közelmúltban, s nagyon hasznos dolgokat osztottak meg velem. A látogatók beszámoltak arról, hogy a válságot ők nemcsak pénzügyi és gazdasági jellegűnek, de egyben érték- és erkölcsi válságként is megélik. Kitértek arra a szomorú tényre, hogy Magyarországnak az elmúlt három évben igen egyértelmű és nagyon rossz híre lett a világban, s ezt Olaszországban is világosan látják.

A Tavares-jelentéssel kapcsolatban azon az állásponton vagyunk, hogy bár az ország-jelentésben kőkemény tények szerepelnek, s ezek az Orbán-kormány tetteit minősítik, a tervezetben felmerülő szankciók miatt – ebben a formájában legalábbis –annak elfogadását nem támogatjuk.

És most kicsit kevésbé pozitív vizekre kell, hogy evezzünk. Sajnálatos módon, Magyarországon ismét szomorú események történtek, amelyeket muszáj megbeszélnünk, s felszólalnunk ellenük!

Az Orbán-kormány álszent módon emlegeti a család szentségét, miközben magánügynek tartja a családon belüli erőszakot. A kormánypártok „ókori" felfogásában a férfi még mindig „élet és halál ura". Ezt bizonyítják az élettársa elleni erőszakkal gyanúsított Balogh József volt fideszes képviselő, illetve Meggyes Tamás és Daher Pierre korábbi esetei. Úgy gondolom, a családon belüli erőszak csak szélsőséges megjelenései formája annak a társadalmi struktúrának, amelyben a nőket elnyomják. Ezt csak törvényekkel, a nyugat-európai minták átvételével lehet visszaszorítani.

Egy másik aktuális téma Magyarországról a munka világa, amelyről május elsején, a munka ünnepén beszéltem Szigetszentmiklóson és Győrben.

A Fidesz egymillió új munkahelyet ígért. Ezzel szemben, most ott tartunk, hogy rekordszinten áll a munkanélküliség, pedig az éhbéren foglalkoztatott közmunkásokat is beleszámolják a statisztikába. Tündérmeséről beszélnek, miközben zsugorodik a gazdaság.

Mi, szocialisták, a növekedésre és a munkahely-teremtésre fókuszálunk majd, és visszaállítjuk a társadalmi szolidaritást, amelyet a Fidesz durván feltépett. Biztonságot adunk a kiszolgáltatott, beteg vagy rokkant embereknek, és Magyarország nemzetközi tekintélyét is helyre kívánjuk állítani, mert a Fidesz-kormány „háborúskodása” leszűkítette hazánk mozgásterét. Így ma sokkal nehezebb érvényesíteni érdekeinket.