2012. február 20., hétfő

Valóban támogatja Reding biztos asszony a kvóta törvényt?

Az Európai Unió alapjogokért felelős biztosa, Vivien Reding végre aláírta a Berlini Nyilatkozatot - számolt be a héten a tekintélyes német Zeit újság. A német parlamenti pártok női képviselőivel közösen elfogadott szöveg kötelezi a német kormányt egy olyan intézkedés bevezetésére, mely biztosítja a harminc százalékos női részvételt a vállalatok vezetőtestületeiben.

Mivel az Európai Női Lobbi (EWL) támogatását is élvezi a német kezdeményezés, az EWL most azt várja a biztos asszonytól, hogy nyújtson be a Nemzetközi Nőnap alkalmából egy javaslatot a német példa európai szintre való emeléséről.

Hiszen épp Reding volt az, aki tavaly saját honlapján bátorította a vállalatokat, hogy önkéntes alapon minél több nőt foglalkoztassanak a vezető testületeikben. Ugyanakkor megígérte, ha az önkéntes módszer nem vezetne eredményre, kész lesz határozott lépéseket foganatosítani.

A kezdeményezés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hiszen mindössze csak tíz vállalat jelezte együttműködését. Az általános tendencia pedig továbbra sem változott: még mindig csak a nők 12 százaléka vesz részt a vezető testületekbe, és 3 százalékuk lesz vállalati vezető.

Reding asszony, elérkezett a határozott lépések ideje, szükség van egy európai szintű jogszabálycsomagra. Az Európai Szocialisták Nőtagozata elkötelezte magát egy szigorú intézkedés mellett a női kvóta területén. A Berlini Nyilatkozat is tartalmazó harminc százalékos női részvétel európai szintre emelése a vezető testületekben még csak az első lépés lesz. Hiszen a végső cél 2020 és a negyven százalékos arány, ahogy az Európai Parlament Nők Jogai és Esélyegyenlőség bizottsága által írt 'Nők és a vállalatvezetés' tanulmány is tartalmazza.

Így két héttel a nemzetközi nőnap előtt joggal merül fel a kérdés: Reding asszony valóban kész egy európai szintű reformra?

2012. február 5., vasárnap

Az online zaklatástól a tervezett erőszakig: küzdelem a nők védelméért EU-n belül és kívül

Az Európai Parlament eheti kétnapos plenáris ülésének leghangsúlyosabb témája az Európai Tanács hétfői ülésének értékelése volt, ahol többek között döntés született a költségvetési paktumról. A témában én is felszólaltam, hangsúlyozva, hogy a bejelentett intézkedések nem fordítanak kellő figyelmet növekedésre és foglalkoztatásra.


Ezen kívül azonban még két fontos, a nemek közötti esélyegyenlőséghez kapcsolódó téma is szerepelt a napirenden: a nők és gyermekek sérelmére elkövetett erőszak elleni küzdelmet célzó uniós kezdeményezés, a Daphne program jövője, illetve a nők szerepe a békefenntartásban. Ez a két téma is jól mutatja, hogy a nők elleni erőszak problémája egyaránt jelen van az EU-n belül és azon kívül is, azonban eltérő módon mutatkozik meg.

Daphne: megfelelő anyagi támogatásra van szükség!

A Daphne program egy olyan, 1997-ben indult európai uniós kezdeményezés, amely a nőkkel és gyermekekkel szembeni erőszak ellen fellépő programoknak biztosít forrásokat.

Daphne program eredményeiről és jövőbeli kilátásairól elfogadott jelentés megállapítja, hogy az egyedülálló kezdeményezés sikeres volt, sok emberhez sikerült eljutni és hatékony programokat sikerült belőle finanszírozni.

A Daphne program sikereiben jelentős szerepe volt az Európai Parlamentnek, amely folyamatosan kiállt a kezdeményezésre szánt források növeléséért. (Míg a Daphne I. programban 2000 és 2003 között 20 millió euró állt rendelkezésre, a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló Daphne III. program közel 120 millió euróból gazdálkodhatott.) Az EP, és különösen a szocialista frakció (Lissy Gröner képviselőtársam vezetésével) akkor is megvédte a programot, amikor azt a Bizottság egy drogprevenciós programmal próbálta összevonni, csökkentve ezzel a nők elleni erőszakkal szembeni fellépésre rendelkezésre álló forrásokat.

Az Európai Parlament szerint fontos, hogy a 2014 és 2020 közötti költségvetési időszakban is megfelelő források álljanak rendelkezésre a Daphne célkitűzéseinek támogatására, ugyanakkor változtatásokra is szükség van. Az eltelt másfél évtizedben az erőszaknak új formái jelentek meg (gondoljunk csak a közösségi oldalakon keresztül történő zaklatásra vagy a gyerekek kortársai által elkövetett megfélemlítésekre), továbbá a Parlament szükségesnek látja az adminisztrációs terhek csökkentését, a civil szervezetek támogatását és azt, hogy - iskolai és televíziós tájékoztató kampányok segítségével - minél több embert megismertessenek magával a programmal is.

Békefenntartás: nagyobb szerepet a nőknek!

A nők háborús helyzetekben betöltött szerepével már hónapok óta foglalkozik a Parlament. Nyáron a nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság szakértők részvételével szervezett konferenciát a témában, melynek eredményeként született meg a héten a parlamenti állásfoglalás.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a háborús helyzetekben a nőknek az esetek többségében kizárólag az áldozat szerepe jut. Gyakran a nők ellen elkövetett szexuális erőszak a háborús stratégia részét képezi, akiknek az erőszakot követően a saját közösségük megbélyegzésével is számolniuk kell.

Az EP állásfoglalása - az ENSZ egy korábbi határozatához illeszkedve - leszögezi, hogy növelni kell a nők szerepét a háború utáni helyreállításban. Jelenleg kevés a női békefennartó, és szinte soha nem vonják be őket a háború utáni rendezésbe. Ahogy egy képviselőtársam fogalmazott: ha nők is ülnek a tárgyalóasztalnál, akkor egyenlőbbek a nemek közti viszonyok, a nők szempontjai is jobban érvényesülnek, és ha női katonák is járőröznek valahol, annak üzenete is van a helyiek számára.

Az EP állásfoglalásában lefektetett célok megvalósításában kiemelt szerepe van az Európai Külügyi Szolgálatnak, és bízom benne, hogy az intézményt vezető Catherine Ashton partnerünk lesz mindebben.

2012. február 1., szerda

Nemcsak papíron! Új online fejezet az európai demokráciában

Kevesebb mint két hónap múlva életbe lép az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet, és megkezdődhet a versenyfutás az egymillió támogató aláírás összegyűjtéséért. A közelgő határidőre tekintettel az elmúlt héten az Európai Bizottság nagyszabású konferenciát rendezett “Felkészülés az európai polgári kezdeményezésre” címmel.

A konferencián elmondtam, hogy az európai polgári kezdeményezés joggal keltette fel a figyelmet még az Egyesült Államokban is, ahol az év politikai újításának választották, azonban ezzel párhuzamosan óriási felelősség volt azokon, akik a kezdeményezések rendszerének előkészítésén dolgoztak.

Nyugodt szívvel mondhatom, hogy a rendelet elfogadása és életbe lépése között eltelt egy évet sikerült jól kihasználnunk az állampolgárok felkészítése érdekében. Számtalan hivatalos tájékoztató rendezvényre került sor, emellett a szakmai szervezetek is több konferenciát szerveztek szerte Európában. Ezek közül sok rendezvényen magam is részt vettem.

A polgári kezdeményezések lebonyolítása során fontos szerepet kap az Európai Bizottság által kezelt központi honlap, ahol a részletes általános ismertetőn túl a kezdeményezések regisztrálhatóak, illetve megtekinthetőek a folyamatban lévő aláírásgyűjtések is. Az új honlap valamint az aláírások online gyűjtését segítő szoftver bemutatására is a konferencián került sor. A fiatalabb generációk elérését megkönnyítő online eszközök is alátámasztják, hogy az európai polgári kezdeményezés vitathatatlanul a 21. század politikai eszköze lesz.

Az európai polgári kezdeményezésről már több kiadványt is kiadtak az uniós intézmények, amelyeknek nemcsak elektronikus változata lettölthető (ide vagy ide kattintva), illetve nyomtatott formában is ingyenesen megrendelhetőek az Európai Unió Kiadóhivatalától.