2012. február 5., vasárnap

Az online zaklatástól a tervezett erőszakig: küzdelem a nők védelméért EU-n belül és kívül

Az Európai Parlament eheti kétnapos plenáris ülésének leghangsúlyosabb témája az Európai Tanács hétfői ülésének értékelése volt, ahol többek között döntés született a költségvetési paktumról. A témában én is felszólaltam, hangsúlyozva, hogy a bejelentett intézkedések nem fordítanak kellő figyelmet növekedésre és foglalkoztatásra.


Ezen kívül azonban még két fontos, a nemek közötti esélyegyenlőséghez kapcsolódó téma is szerepelt a napirenden: a nők és gyermekek sérelmére elkövetett erőszak elleni küzdelmet célzó uniós kezdeményezés, a Daphne program jövője, illetve a nők szerepe a békefenntartásban. Ez a két téma is jól mutatja, hogy a nők elleni erőszak problémája egyaránt jelen van az EU-n belül és azon kívül is, azonban eltérő módon mutatkozik meg.

Daphne: megfelelő anyagi támogatásra van szükség!

A Daphne program egy olyan, 1997-ben indult európai uniós kezdeményezés, amely a nőkkel és gyermekekkel szembeni erőszak ellen fellépő programoknak biztosít forrásokat.

Daphne program eredményeiről és jövőbeli kilátásairól elfogadott jelentés megállapítja, hogy az egyedülálló kezdeményezés sikeres volt, sok emberhez sikerült eljutni és hatékony programokat sikerült belőle finanszírozni.

A Daphne program sikereiben jelentős szerepe volt az Európai Parlamentnek, amely folyamatosan kiállt a kezdeményezésre szánt források növeléséért. (Míg a Daphne I. programban 2000 és 2003 között 20 millió euró állt rendelkezésre, a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló Daphne III. program közel 120 millió euróból gazdálkodhatott.) Az EP, és különösen a szocialista frakció (Lissy Gröner képviselőtársam vezetésével) akkor is megvédte a programot, amikor azt a Bizottság egy drogprevenciós programmal próbálta összevonni, csökkentve ezzel a nők elleni erőszakkal szembeni fellépésre rendelkezésre álló forrásokat.

Az Európai Parlament szerint fontos, hogy a 2014 és 2020 közötti költségvetési időszakban is megfelelő források álljanak rendelkezésre a Daphne célkitűzéseinek támogatására, ugyanakkor változtatásokra is szükség van. Az eltelt másfél évtizedben az erőszaknak új formái jelentek meg (gondoljunk csak a közösségi oldalakon keresztül történő zaklatásra vagy a gyerekek kortársai által elkövetett megfélemlítésekre), továbbá a Parlament szükségesnek látja az adminisztrációs terhek csökkentését, a civil szervezetek támogatását és azt, hogy - iskolai és televíziós tájékoztató kampányok segítségével - minél több embert megismertessenek magával a programmal is.

Békefenntartás: nagyobb szerepet a nőknek!

A nők háborús helyzetekben betöltött szerepével már hónapok óta foglalkozik a Parlament. Nyáron a nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság szakértők részvételével szervezett konferenciát a témában, melynek eredményeként született meg a héten a parlamenti állásfoglalás.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a háborús helyzetekben a nőknek az esetek többségében kizárólag az áldozat szerepe jut. Gyakran a nők ellen elkövetett szexuális erőszak a háborús stratégia részét képezi, akiknek az erőszakot követően a saját közösségük megbélyegzésével is számolniuk kell.

Az EP állásfoglalása - az ENSZ egy korábbi határozatához illeszkedve - leszögezi, hogy növelni kell a nők szerepét a háború utáni helyreállításban. Jelenleg kevés a női békefennartó, és szinte soha nem vonják be őket a háború utáni rendezésbe. Ahogy egy képviselőtársam fogalmazott: ha nők is ülnek a tárgyalóasztalnál, akkor egyenlőbbek a nemek közti viszonyok, a nők szempontjai is jobban érvényesülnek, és ha női katonák is járőröznek valahol, annak üzenete is van a helyiek számára.

Az EP állásfoglalásában lefektetett célok megvalósításában kiemelt szerepe van az Európai Külügyi Szolgálatnak, és bízom benne, hogy az intézményt vezető Catherine Ashton partnerünk lesz mindebben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése