2013. június 9., vasárnap

Európa–India: Együtt a nők jogaiért

Visszatekintés az elmúlt hét fontosabb eseményeire

Szerda délután a Friedrich Ebert Alapítvány (FES) indiai delegációjának tagjaival találkoztam Brüsszelben, az Európai Szocialisták Pártja központjában. Elmondhatom, hogy hosszú évek óta kiváló a kapcsolat brüsszeli, washingtoni és budapesti FES irodákkal. Az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezetét képviselve, áttekintést adtam az uniós esélyegyenlőségi kezdeményezésekről, a tárgyalás alatt álló javaslatokról, s végül az Európai Unió és India közötti kapcsolatok fejleményeit is áttekintettük.

A delegáció olyan indiai, esélyegyenlőséggel foglalkozó szakemberekből állt, akik részt vesznek a FES „EU-szakpolitikák a nők szerepének erősítéséért és a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítéséért” elnevezésű nemzetközi párbeszéd-programjában. Ennek részeként, az indiai szakemberek megismerhették az uniós döntéshozatali rendszert – különös tekintettel az esélyegyenlőségre.

A találkozó remek lehetőséget kínált arra, hogy megoszthassuk egymással tapasztalatainkat, valamint az Európai Unióban és Indiában jellemző kihívásokat. Az ESZP idén húsz éves nőszervezetének kampányai és további tevékenységei hasznos tapasztalatul szolgálhatnak indiai kollégáinknak is. A nemek közötti egyenlőség az élet számos területén – köztük a politikában is – kiemelt szerepet kap kampányaink során. Végső célunk, hogy elérjük az 50-50 százalékos arányt. Mindezek mellett, a nők és a férfiak közötti bérolló bezárása, a szegénység elleni harc és a szociális igazságosság azok a fő területek, ahol sikerült már számos sikert elérnünk, de még nagyon sok harcot kell megvívnunk.

Az eszmecsere során bemutattam nőszervezetünk példaértékűnek számító kezdeményezéseit. Ilyen volt például „Az én testem, az én jogaim" elnevezésű kampány is, amely a nők, főleg az édesanyák jogaiért állt ki.  A nők egyenlő élvezzenek jogokat, függetlenül attól, melyik részén élnek a világnak!

A nők elleni erőszak is fontos pontja volt a beszélgetésnek. Számos országban – sajnos Magyarországon is – egyre gyakoribbak azok a felháborító, brutális történetek, amelyek elszenvedői többnyire nők. Emlékezzünk csak vissza: nem is olyan régen a már függetlenként ténykedő, volt fideszes Balogh József országgyűlési képviselő súlyosan bántalmazta élettársát. A Magyar Szocialista Párt nevében fel is szólítottuk a közéletből való távozásra, ám erre nem volt hajlandó. Pontosan ezek a tragikus történetek azok, amelyek ellen fel kívánunk lépni. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezek a bűncselekmények ne történhessenek meg, az elkövetők pedig elnyerjék méltó büntetésüket. Indiában a szexuális erőszak igen komoly problémát jelent, s az illetékes szervek nem találják a megfelelő eszközöket ezek megfékezésére, ami az egyik legégetőbb kérdés, s amit mihamarabb meg kell oldani az indiaiaknak is!

Az Európai Unió és India közötti kapcsolatot tekintve, elmondhatjuk, hogy a felek jelentős kereskedelmi partnerei egymásnak, s az új EU-India szabadkereskedelmi megegyezés ezen még inkább lendíthet. A gazdasági dimenzión túl, alapvető értékeink is sokban egyeznek, hiszen erős a demokráciában és az emberi jogokban való hitünk, amely a szolidaritáson alapul. Közös célunk, hogy a terrorizmust visszaszorítsuk, az erőszakos szervezeteket támogató országok ellen közösen fellépjünk.

Szomorú esemény árnyékolta be hetünket. Francia szociáldemokrata barátunkat, Pierre Mauroy-t veszítettük el. A francia és európai szociáldemokrácia egyik legkiemelkedőbb alakja volt, aki korábban Franciaország miniszterelnökeként, a Szocialista Internacionálé elnökeként, Lille polgármestereként, valamint a Jean Jaurès Alapítvány elnökeként, fáradhatatlanul kűzdött az egyenlőbb és igazságosabb társadalomért, valamint a progresszív értékekért. A Francois Mitterand elnöksége alatt általa vezetett francia kormány számos, kulcsfontosságú társadalmi reformot vitt végbe. Így például az ő nevéhez fűződik a halálbüntetés eltörlése Franciaországban.

Mi, magyarok, különösen sokat köszönhetünk Pierre Mauroy-nak, aki elkötelezetten támogatta a magyarországi progresszív törekvéseket. Részt vett a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítása érdekében elindított „sárga sálas” mozgalmunkban, az utóbbi években pedig a Jean Jaurès Alapítványon keresztül segítette a magyar aktivisták képzését.

Részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki az elhunyt családjának és barátainak. Emlékét megőrizzük, az általa megtestesített progresszív értékeket pedig mi védelmezzük tovább.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése