2012. december 4., kedd

Nagyobb demokratikus legitimáció és esélyegyenlőség: már készülünk a 2014-es európai választásra

Az európai választási rendszer reformja régóta napirenden van, és már ezen a blogon is beszámoltam az alkotmányügyi bizottságban elhangzott, legérdekesebb javasolt újításokról. Novemberben a téma a plenáris ülésen is napirendre került, ahol egy határozatot fogadtunk el a következő, 2014-ben esedékes választás lebonyolításáról.

A legszembeötlőbb változtatás, hogy a szavazásra június helyett már májusban sor kerülne, így az új összetételű Európai Bizottság is hamarabb hivatalba léphetne, és az EP az augusztusi szünet előtt szavazhatna az új bizottsági elnökről. Legutóbb, a 2009 nyarán megtartott választásokat követően, csak 2010 elején tudott az új Bizottság munkához látni.

Az Európai Parlament célja, hogy az európai szintű pártcsaládok már a választás előtt megnevezzék jelöltjüket az Európai Bizottság élére. A jelenlegi előírások szerint, a bizottsági elnök személyéről a választást követően kell dönteni – az EP-választás eredményének figyelembe vételével. Ha a választók a döntésüket a lehetséges jelöltek ismeretében hozhatnák meg, az új Európai Bizottság sokkal nagyobb demokratikus legitimitással rendelkezne. A választók előtt még nyilvánvalóbbá válna, hogy döntésüknek súlya van, így várhatóan a választási részvétel is növekedne. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mi, európai szocialisták, már tavaly elhatároztuk, hogy az európai baloldali pártok által demokratikusan megválasztott jelölttel indulunk el a 2014-es választáson.

Javaslataink nemcsak a Bizottság elnökére, hanem a többi 27 európai biztosra is vonatkoznának: szeretnénk, ha minél nagyobb számban a megválasztott EP-képviselők közül kerülnének ki, tovább növelve az unió kormányának demokratikus legitimitását. Örömömre szolgál, hogy a javaslat a nemek közötti esélyegyenlőségre is figyelmet fordít: javasolja, hogy minden tagállam egy női és egy férfi jelöltet nevezzen meg a Bizottságba.

Természetesen a progresszív európai parlamenti erők többet szeretnének a fenti javaslatban foglaltaknál. Kampányt indítottunk azért, hogy 2014-es EP-választásokra a pártlistákat úgy állítsák össze, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség biztosított legyen. A paritást ezt követően nemzeti szintre is ki szeretnénk terjeszteni.


Bízom benne, hogy a következő hónapokban sikerül megvalósítani ezeket az elképzeléseket, amelynek eredményeként 2014-ben egy olyan európai törvényhozás jön majd létre, amelyben teljes körűen érvényesül a nemek közötti esélyegyenlőség. A nemek arányos képviselete a döntéshozatalban erős hozzáadott értéket jelent – az intézményeknek és a társadalomnak egyaránt. Továbbá, a nemek közötti egyensúly az Európai Unió alapvető értéke, így az európai intézményeknek példát kell mutatniuk ennek elérésében.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése